«Πότε θα δώσω εξετάσεις για πτυχίο Αγγλικών;»

«Ποιο Lower είναι κατάλληλο για μένα;»

«Τι αναγνώριση θα έχει το πτυχίο μου σε Ελλάδα και Εξωτερικό;»

Αυτές και άλλες απορίες απασχολούν μαθητές και γονείς κάθε χρόνο.

Με το παρακάτω λοιπόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε την πληροφόρηση αυτή που χρειάζεστε για να αποφασίσετε πιο εύκολα για το σωστό πτυχίο για το παιδί σας!

 

Πόσα και ποια είναι τα πτυχία Αγγλικών στην Ελλάδα;

Τα πτυχία Αγγλικών διακρίνονται ως προς το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα και ως προς το φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις.

Το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών» (CEFR), όπου αναγράφονται 6 επίπεδα γνώσης μιας γλώσσας: Α1 και Α2 για μικρή γνώση, Β1 και Β2 για μέτρια ως καλή γνώση (τα πτυχία τύπου Β2 είναι τα επονομαζόμενα Lower), και Γ1 και Γ2 για ανώτερη και άριστη γνώση.

Στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο δραστηριοποιούνται φορείς διενέργειας εξετάσεων όλων των παραπάνω επιπέδων, πανεπιστημιακοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί. Τα προσφερόμενα όμως αυτά πτυχία αξιολογούνται στην Ελλάδα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταρτίζεται μια (εκτενέστατη) λίστα με τα πτυχία που γίνονται δεκτά από το Ελληνικό Δημόσιο και τους δήμους/κοινότητες της ελληνικής επικράτειας. Η λίστα αυτή του ΑΣΕΠ όμως αποτελεί, λίγο ως πολύ, και οδηγό για τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα.

Ας δούμε όμως κάποια από τα πτυχία που είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα:

 

Διαβάθμιση Ευρώπης Επίπεδο Γνώσης Μοριοδότηση ΑΣΕΠ Εξετάσεις
EUROPALSO
/ESB
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MICHIGAN
(ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙ-ΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
MSU NOCN
Γ2 (Proficiency) Ανώτατο  70 μόρια ESB-C2 ECPE CELP NOCN-C2
Γ1 (Advanced) Ανώτερο  50 μόρια ESB-C1 ALCE  - NOCN-C1
Β2 (Lower) Καλό  30 μόρια ESB-B2 ECCE CELC NOCN- B2
Β1 Μέτριο Μέτριο  10 μόρια ESB-B1 BCCE  - NOCN-B1
A2 Βασικό Βασικό  - EUROPALSO-BASIC  -  - -
A1 Στοιχειώδες Στοιχειώδες  - EUROPALSO- ELEMENTARY  -  -  -

 

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική για κάποιους από τους (πολλούς) αναγνωρισμένους φορείς στην Ελλάδα.

Αξίζει όμως να αναφέρουμε κάποια περισσότερα στοιχεία για αυτούς.

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευμένος από την αρμόδια αρχή της Αγγλίας (Ofqual). Οι εξετάσεις είναι ως επί το πλείστον εξετάσεις πολλαπλής επιλογής και τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης! Είναι προτεινόμενες από το UCAS για εισαγωγή σε Βρετανικά Πανεπιστήμια. Οι εξετάσεις ESB διεξάγονται από το Europalso,τον μεγαλύτερο πιστοποιημένο οργανισμό Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα που προσφέρει Δωρεάν επανεξέταση αποτυχόντων σε όλα τα επίπεδα.

Οι εξετάσεις για τα πτυχία του τμήματος αγγλικής γλώσσας  του αμερικανικού πανεπιστημίου Michigan διενεργούνται στην Ελλάδα από το 1994 από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Είναι και αυτές ως επί το πλείστον εξετάσεις πολλαπλής επιλογής  και τυγχάνουν επίσης ευρείας αναγνώρισης στη χώρα μας.

Tα Michigan State University (MSU) πτυχία CELC και CELP, όπως φανερώνει και το όνομά τους, είναι εξετάσεις του Κρατικού Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Michigan, και προσφέρονται για δύο επίπεδα, Lower (CELC) και Proficiency (CELP). Είναι επίσης πολλαπλής επιλογής. Διενεργούνται από το Deree – The American College of Greece στη Νότια Ελλάδα και από το Anatolia College στη Βόρεια Ελλάδα.

Το NOCN (National Open College Network) είναι ένας πολύ μεγάλος Βρετανικός φορέας Πιστοποίησης με διεθνή παρουσία. Οι εξετάσεις είναι πολλαπλής επιλογής με βατή και φιλική θεματολογία. Τα πιστοποιητικά NOCN κατοχυρώνουν τις επιτυχημένες δεξιότητες και έτσι ο μαθητής αν αποτύχει σε κάποια, μπορεί να την επαναλάβει, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, με το αναλογούν εξέταστρο. Διενεργούνται στην Ελλάδα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO.

 

Μπορώ να μπω στο Ελληνικό Δημόσιο με το πτυχίο μου;

Τα πτυχία αγγλικών, όπως και τα πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, αναγνωρίζονται ως επιπλέον εργασιακά προσόντα στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και επιβραβεύονται με μοριοδότηση  ανάλογη με το επίπεδο της γλωσσομάθειας.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πιστοποιημένης γνώσης Αγγλικών στον εργασιακό τομέα;

Όπως είδαμε παραπάνω, ένα πτυχίο Αγγλικών αποτελεί ισχυρή προσθήκη σε ένα βιογραφικό, είτε για το δημόσιο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Πέρα από αυτό όμως, ένας εργαζόμενος που ομιλεί άπταιστα μια ξένη γλώσσα αμείβεται συνήθως καλύτερα και βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση για μια μετέπειτα προαγωγή.

 

Πρέπει ένας μαθητής να δώσει μικρότερα από το Lower πτυχία;

Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και μετά να επιβραβεύουμε τις προσπάθειες και επιτυχίες τους. Γιατί αυτές οι εμπειρίες επιτυχίας είναι που βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Γι' αυτό το λόγο η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται συχνά και από νωρίς.

Κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στις πιστοποιημένες εξετάσεις EUROPALSO που διακρίνονται για την φιλική δομή τους. Οι εξετάσεις EUROPALSO διεξάγονται στα επίπεδα:

  • Stars 1 – Junior B
  • Stars 2 – A΄ Form
  • Beginners – B ΄ Form
  • Elementary – C΄ Form
  • Basic – D΄ Form

 

Ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή και ποιό είναι το κατάλληλο πτυχίο για το παιδί μου;

Στα Κέντρα μας οι μαθητές αξιολογούνται τακτικά με προσομοιώσεις εξετάσεων (mock tests) βασισμένες σε αυθεντικό υλικό εξετάσεων προηγουμένων ετών. Βάσει των προσομοιώσεων αλλά και της εμπειρίας των υπεύθυνων καθηγητών προτείνουμε πότε ένας μαθητής θα είναι έτοιμος να διαγωνιστεί με επιτυχία.

Πλέον στην Ελλάδα αναγνωρίζονται πολλοί τίτλοι γλωσσομάθειας, οι οποίοι όμως διαφέρουν μεταξύ τους και σε πολλά στοιχεία. Κριτήρια επιλογής μπορεί να είναι τα εξεταζόμενα μέρη και ο συγκεκριμένος τρόπος εξέτασής τους,  η διάρκεια και η δυσκολία της εξέτασης. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ, με γνώση αυτών των διαφορών καθώς και του προφίλ κάθε μαθητή, μπορούν  να σας προτείνουν  την κατάλληλη επιλογή. Η τελική όμως απόφαση λαμβάνεται από εσάς.

 

Γιατί είναι καλό να δώσω δύο πτυχία σε μια εξεταστική; Αν περάσω και τα δύο, θα έχω διπλά μόρια;

Σε μια εξεταστική περίοδο, προτείνουμε  ο μαθητής να επιλέγει δυο εξετάσεις και όχι μια. Ο λόγος είναι απλός: αν και οι πιθανότητες επιτυχίας μεγιστοποιούνται με την σωστή και οργανωμένη  μελέτη και εξάσκηση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αστάθμητοι παράγοντες κατά την ημέρα της εξέτασης όπως αυξημένο άγχος, απροσεξία, ασθένεια ή αργοπορία.

Στην ευτυχή περίπτωση που ένας υποψήφιος επιτύχει και στις δύο εξετάσεις ίδιου επιπέδου, αποκτά δυο πτυχία, δεν λαμβάνει όμως και τα διπλάσια μόρια. Π.χ. αν επιτύχω στο Lower του Michigan και στο Lower του ESB, ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει την «Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας» (30 μόρια). Επίσης, μόρια δεν προσθέτονται ούτε στην περίπτωση ανώτερου πτυχίου. Π.χ. αν μετά το Lower, επιτύχω την επόμενη χρονιά στο Proficiency, πλέον μου αναγνωρίζονται 70 μόρια και όχι 30+70=100.

 

Γιατί να πάρω Proficiency και να μην σταματήσω στο Lower;

Το Lower (Β2) πιστοποιεί την καλή γνώση της Αγγλικής, ενώ το Proficiency (Γ2) την άριστη γνώση της Αγγλικής. Όπως είναι φυσικό, στον σημερινό ανταγωνιστικό εργασιακό τομέα, ένας εργοδότης θα προτιμήσει να προσλάβει ένα εργαζόμενο με άριστη γνώση Αγγλικών, παρά κάποιον που γνωρίζει μόνο τα βασικά Αγγλικά του Lower. Κάποτε, η επίδειξη ενός πτυχίου Lower ήταν αρκετή, σήμερα όμως, καθώς η πλειονότητα των νέων στην αγορά κατέχει ήδη αυτή την πιστοποίηση, αυτό που θα κάνει τη διαφορά σε ένα βιογραφικό είναι ένα πτυχίο Proficiency. Η διαφορά στη αξία των πτυχίων αναγνωρίζεται άλλωστε και από το Ελληνικό Δημόσιο, όπου, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, το Lower επιβραβεύεται με 30 μόρια σε αιτήσεις πρόσληψης σε υπηρεσίες, υπουργεία, δήμους ή κοινότητες, ενώ το Proficiency με 70 μόρια.

 

Πήρα το Lower, γιατί να συνεχίσω τώρα για Proficiency και να μην το αφήσω για αργότερα, ίσως μετά το Λύκειο;

Ένα πτυχίο τύπου Proficiency είναι ένα πολύ ισχυρότερο εφόδιο από το Lower, όπως είδαμε παραπάνω. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται ένας νέος να προσπαθήσει να κατακτήσει αυτούς τους τίτλους οποιαδήποτε στιγμή της εργασιακής του ζωής.

Ωστόσο η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται με σύστημα, όπου η καινούργια γνώση βασίζεται πάνω στην προηγούμενη γνώση, οπότε ικανότητες στην γραμματική ή στην έκθεση κλπ. που έχουμε κατακτήσει σε επίπεδο Lower θα χρειαστούν άμεσα ως τα βασικά δομικά υλικά για την κατάκτηση των επιπλέον και ανώτερων ικανοτήτων που απαιτεί το  Proficiency. Αν σταματήσουμε λοιπόν για κάποια χρόνια, είναι φυσικό ότι ένα μέρος από τις ικανότητες αυτές (γραμματικοί κανόνες, λεξιλόγιο, ομιλία), αν δεν τις εξασκούμε, θα αρχίσουμε να τις ξεχνάμε. Φανταστείτε έναν επαγγελματία αθλητή που μένει εκτός δράσης για ένα εξάμηνο. Όταν επιστρέψει θα χρειαστεί σκληρή προπόνηση απλά και μόνο για να επανέλθει στο επίπεδό του, πόσο μάλλον για να γίνει ακόμη καλύτερος.

Είναι λοιπόν αδύνατο να αποκτήσει κάποιος το Proficiency αργότερα στη ζωή του; Σίγουρα όχι. Όμως σε μεγαλύτερη ηλικία κανείς πρέπει να βρίσκει το χρόνο να μελετήσει για τα Αγγλικά, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να ασχολείται με τις φοιτητικές ή εργασιακές ή οικογενειακές του υποχρεώσεις.

 

Πώς μπορώ να ενισχύσω τις γνώσεις μου για ένα πτυχίο πέρα και έξω από την τάξη;

Κάθε μαθητής που θέτει στόχο την επιτυχία σε μια εξέταση πρέπει να διαθέτει αυτοσυγκέντρωση, ψυχραιμία και προσήλωση στο στόχο αυτό. Πρέπει να μελετά με ζήλο, επιμέλεια και οργάνωση στο σπίτι, και να έχει την απαραίτητη προσοχή και συμμετοχή στην τάξη ώστε να αποκομίζει τα μέγιστα οφέλη από τον καθηγητή του και την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του.

Όμως στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και της πληροφόρησης, η τάξη δεν είναι η μόνη πηγή άντλησης γνώσεων για τα Αγγλικά! Στην πόλη μας υπάρχουν σημεία πώλησης ξένου τύπου, όπου ο καθένας μας μπορεί να προμηθευτεί αγγλικές εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία της αρεσκείας και του επιπέδου μας. Επιπλέον πολλές γνώσεις μπορούμε να αποκομίσουμε από τραγούδια με αγγλικό στίχο και ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές αγγλικής, αμερικανικής και αυστραλιανής προέλευσης που προβάλλονται στην τηλεόραση, ενοικιάζονται σε βίντεο κλαμπ ή δίδονται μαζί με τον εγχώριο καθημερινό ή κυριακάτικο τύπο. Και δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε το διαδίκτυο, που διαθέτει πραγματικά ανεξάντλητο πλούτο γραπτού και οπτικοακουστικού υλικού κατάλληλου για να ενισχύσει τις γνώσεις μας στα Αγγλικά!

 

Έχουν τα πτυχία Αγγλικών ημερομηνία λήξης;

Όλα τα πιστοποιητικά που προτείνουμε στα Κέντρα μας έχουν απεριόριστη χρονική ισχύ για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά την παρέλευση, όμως σημαντικού χρόνου από τη λήψη όλων ανεξαιρέτως των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, είναι λογικό ο ενδιαφερόμενος φορέας π.χ. ένας εργοδότης να επιθυμεί εκ νέου έλεγχο της γλωσσομάθειας με μια συνέντευξη ή κάποιον άλλο τρόπο, αφού το κάθε πιστοποιητικό πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια μια δεδομένη στιγμή, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την παρέλευση πολλών ετών κατά τη διάρκεια των οποίων όλοι οι κάτοχοι δεν χρησιμοποιούν συχνά την ξένη γλώσσα στην καθημερινότητά τους να μην έχουν την ίδια ικανότητα χρήσης της.

 

Μπορώ να μπω σε ξένο πανεπιστήμιο με το πτυχίο μου;

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θέτει τα δικά του κριτήρια για την αποδοχή ή όχι μιας πιστοποίησης αγγλικών. Γενικώς όμως η αποδοχή τους εξαρτάται από το επίπεδο τους (Lower, Advanced ή Proficiency)  και το χρόνο για την απόκτησή του, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Όσο λιγότερος ο χρόνος από τότε που αποκτήθηκε, και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του πτυχίου, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Γενικά, πτυχία επιπέδου Lower δεν τυγχάνουν αποδοχής, γιατί το επίπεδο Β2 (βασική ή καλή γνώση) θεωρείται χαμηλό ώστε να ανταπεξέλθει ένας φοιτητής στις υποχρεώσεις ενός αγγλόφωνου πανεπιστημίου. Αντίθετα, κάτοχος Proficiency (άριστη γνώση), ακόμη και αν το πιστοποιητικό του δεν γίνει αποδεκτό (π.χ. λόγω παλαιότητας), λογικά θα έχει ακόμη διατηρήσει αρκετές από τις γλωσσικές δεξιότητες που θα χρειαστούν για να επιτύχει σε όποια προφορική ή γραπτή εξέταση της γλώσσας του ζητηθεί, και έτσι εν τέλει να προχωρήσει η εγγραφή του στο πανεπιστήμιο.