Πηγή: Parents', Europalso Magazine

Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος - Ερευνήτρια

Πώς μπορεί να μάθει το παιδί καλύτερα μια ξένη γλώσσα;

Στην τάξη ή στο σπίτι;

Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να μάθει το παιδί μια ξένη γλώσσα; Να ξεκινήσει μαθήματα σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι; Καθώς αυτό αποτελεί προβληματισμό αρκετών γονιών, ας δούμε ποιους παράγοντες πρέπει να αξιολογήσει ο γονιός προκειμένου να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για το παιδί του.

 

Α. Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Στο ιδιαίτερο

Το παιδί ορίζει το ρυθμό εκμάθησης ανάλογα με την επιμέλειά του. Ο δάσκαλος αναγκάζεται να ακολουθήσει το ρυθμό του μαθητή, που συχνότερα είναι πιο αργός παρά πιο ταχύς. Αν ο δάσκαλος είναι άπειρος και όχι σωστά καταρτισμένος, το παιδί δεν καταφέρνει να καλύψει ολόκληρη την ύλη της χρονιάς και μένει πολύ πίσω σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούν σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Αυτή είναι κοινή διαπίστωση όλων των καθηγητών που εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών όταν εντάσσεται στην τάξη τους ένα παιδί που όλα τα προηγούμενα χρόνια έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Είναι επίσης διαπίστωση και των γονιών, όταν φέρνουν το παιδί τους σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών και βλέπουν ότι το παιδί δεν έχει καλή επίδοση στα τελικά διαγωνίσματα του επιπέδου του παρόλο που «έχει καλύψει» όλη την ύλη αυτής της τάξης στο σπίτι.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Στην τάξη, ο μαθητής θα αναγκαστεί να επιταχύνει το ρυθμό του, για να συμβαδίσει με τους συμμαθητές του και ο καθηγητής θα φροντίσει να μην έχει κενά ή να καλύψει αυτά τα κενά με κάποια έξτρα μαθήματα. Η εξατομίκευση στο μάθημα είναι πλεονέκτημα μέσα σε ένα σωστά οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, ενώ αποτελεί τροχοπέδη στο ιδιαίτερο. Στα παλιότερα χρόνια ιδιαίτερα μαθήματα έκανε ο μαθητής που δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο. Σήμερα κάνει ιδιαίτερα μαθήματα συχνότερα ο μαθητής που βαριέται να διαβάσει ή που οι γονείς του δεν έχουν τη δυνατότητα να τον πηγαινοφέρνουν στο σχολείο.

Β. ΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Η αποτελεσματικότητα των μαθημάτων ενός Κέντρου ξένων γλωσσών και η επιτυχία των μαθητών του στις εξετάσεις βασίζεται σε ένα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης εμπειρίας και βαθιάς γνώσης. Το σύστημα αυτό έχει στόχο να αναπτυχθούν σφαιρικά όλες οι γλωσσικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε μια ξένη γλώσσα. Χρησιμοποιώντας έναν σωστό συνδυασμό βιβλίων και εκπαιδευτικών μέσων, όπως προγράμματα multimedia, διαδραστικό πίνακα, και άλλα οπτικοακουστικά μέσα, ο μαθητής σε ένα σωστά οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών αναπτύσσει τον γραπτό και τον προφορικό λόγο, την ακουστική κατανόηση και την ικανότητα να διαβάζει και να κατανοεί κείμενα στην ξένη γλώσσα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία στις εξετάσεις για τα διπλώματα γιατί μπορούν να βασιστούν στο αποτελεσματικό σύστημα που ακολουθούν και το οποίο έχει οδηγήσει πολλά παιδιά έως τώρα στο να πάρουν τα διπλώματά τους στην ξένη γλώσσα.

Στο ιδιαίτερο

Η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων δεν ακολουθεί ούτε εφαρμόζει κάποιο διδακτικό σύστημα ή διδακτική φιλοσοφία. Ασφαλώς υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότεροι δάσκαλοι ιδιαίτερων μαθημάτων δεν έχουν συγκεκριμένο σύστημα εκτός και αν έχουν μεγάλη διδακτική εμπειρία. Γι’ αυτό είναι σπάνιες οι περιπτώσεις παιδιών που περνούν τις εξετάσεις και αποκτούν κάποιο δίπλωμα έχοντας παρακολουθήσει αποκλειστικά και μόνο ιδιαίτερα μαθήματα, χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε κάποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Γ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΥΘΜΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Στην τάξη, τον ρυθμό με τον οποίο προχωράει το μάθημα τον καθορίζει ο καθηγητής, ο οποίος βασίζεται στο πρόγραμμα της διδακτέας ύλης της χρονιάς. Ο έμπειρος καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους για να ενθαρρύνει και να βοηθήσει όλους τους μαθητές να προχωρούν με τους ίδιους περίπου ρυθμούς και φροντίζει να δώσει επιπλέον βοήθεια σε όσους μαθητές την έχουν ανάγκη. Επίσης, σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών υπάρχει η δυνατότητα ένας μαθητής να επιταχύνει τις σπουδές του παρακολουθώντας εντατικά τμήματα. Καθώς υπάρχει διαρκής παρακολούθηση της προόδου του όχι μόνο από τον καθηγητή του αλλά και από τον Διευθυντή σπουδών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών στο οποίο φοιτά, είναι σίγουρο ότι ο μαθητής που έχει την ικανότητα να αφομοιώνει και να προχωράει γρήγορα θα ενθαρρυνθεί να δώσει εξετάσεις για τα διπλώματά του όσο νωρίτερα μπορεί. Παράλληλα σε ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών υπάρχει μέριμνα και για τους μαθητές που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Έτσι οι μαθητές συχνά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πολλές ώρες ενισχυτικών μαθημάτων με χαμηλή επιβάρυνση ή και εντελώς δωρεάν σαν προσφορά του Κέντρου Ξένων Γλωσσών προς τους μαθητές του. Όλοι οι μαθητές που προετοιμάζονται για διπλώματα σε κάποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών γνωρίζουν πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται προκειμένου να έχουν επιτυχία στις εξετάσεις τους και πόσες ώρες τους προσφέρονται δωρεάν για να τους ενισχύσουν στις σπουδές τους.

Στο ιδιαίτερο

Ο καθηγητής στο ιδιαίτερο μάθημα δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο μαθησιακό πλάνο για τον μαθητή του. Αυτό που συνήθως κάνει είναι να ακολουθεί το σχεδιασμό μαθημάτων ενός βασικού βιβλίου που έχει διαλέξει για το επίπεδο του μαθητή. Αυτό όμως δεν αρκεί. Χρειάζονται όπως είπαμε και ειδικά μαθήματα για την ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου. Επίσης, στο ιδιαίτερο μάθημα δεν υπάρχουν άλλα εκπαιδευτικά μέσα, σαν αυτά που αναφέραμε πιο πάνω, που εμπλουτίζουν το μάθημα και μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον αλλά και την απόδοση του μαθητή. Η προσέγγιση της ξένης γλώσσας στο ιδιαίτερο μάθημα είναι μονομερής και όχι πολύπλευρη, όπως σε μια τάξη. Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο ιδιαίτερο μάθημα, ο καθηγητής ακολουθεί τον ρυθμό του μαθητή, ο οποίος αν δεν είναι επιμελής, μένει πίσω και δεν κατορθώνει να ολοκληρώσει την ύλη του επιπέδου του. Τέλος, αν χρειαστούν και επιπλέον ώρες, όπως για παράδειγμα κατά την προετοιμασία για εξετάσεις, αυτές θα χρεωθούν όλες κανονικά και δεν θα υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον δωρεάν ώρες.

Δ. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ιδιαίτερο

Τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι η εύκολη διέξοδος για χαρτζιλίκι ή πρόσθετο εισόδημα για πολλούς γνώστες της Αγγλικής γλώσσας οι οποίοι όμως δεν έχουν εκπαίδευση στη διδασκαλία ή ανάλογη εμπειρία. Η πιστοποίηση ότι κάποιος κατέχει τη γλώσσα δεν κάνει κάποιον ικανό και αποτελεσματικό δάσκαλο. Έτσι οι περισσότεροι καθηγητές στα ιδιαίτερα δεν γνωρίζουν: Πώς να σχεδιάσουν ένα μάθημα αποτελεσματικά. Τι μαθησιακούς στόχους να βάλουν για τη σχολική χρονιά. Πώς να βοηθήσουν τον μαθητή να κατανοήσει και να αφομοιώσει την ύλη του επιπέδου του. Πώς να καλύψουν τις μαθησιακές αδυναμίες του παιδιού.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Οι καθηγητές είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και πολύ συχνά με Μεταπτυχιακές σπουδές. Ανεξάρτητα όμως από το τι πτυχία έχουν είναι όλοι πολύ καλά εκπαιδευμένοι στο Σύστημα που ακολουθεί το Κέντρο Ξένων Γλωσσών στο οποίο εργάζονται. Καθώς η επιτυχία των μαθητών ενός Κέντρου Ξένων Γλωσσών βασίζεται στην πολύ καλή δουλειά που κάνει το διδακτικό του προσωπικό, η Διεύθυνση του Κέντρου επενδύει στην εκπαίδευση των καθηγητών του και βέβαια οι Διευθυντές των Κέντρων επιβλέπουν τη δουλειά που γίνεται σε όλες τις τάξεις. Υπάρχει λοιπόν τακτική αξιολόγηση του έργου του καθηγητή στην τάξη, καθώς και αποτελεσματική στήριξη στο έργο του, πράγμα που εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας διδασκαλία στους μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Ε. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε την κατάλληλη σημασία στην ομάδα των συμμαθητών, μαζί με τους οποίους μαθαίνει την ξένη γλώσσα το παιδί. Μέσα στην τάξη το παιδί θα αυξήσει την προσπάθειά του, γιατί η τάξη έχει ένα συνολικό δικό της ρυθμό στον οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί κάθε μαθητής. Καθώς έχει μπροστά του τον καλύτερο μαθητή, αυτόν που τα καταφέρνει λίγο καλύτερα στα προφορικά, ή λίγο καλύτερα στην έκθεση, πυροδοτείται η φιλοδοξία και η άμιλλα. Μέσα στην τάξη το παιδί δεν θα βαρεθεί, γιατί έχει τους φίλους του, μαθαίνει μαζί με την παρέα του. Μέσα στην τάξη το παιδί εκτίθεται σε διάφορα μαθησιακά στυλ μέσω των συμμαθητών του. Μαθαίνει λοιπόν με πολλαπλούς τρόπους, ακούγοντας τους συμμαθητές του, μελετώντας και κάνοντας εργασίες μαζί τους.

Μέσα στην τάξη θα δει το σωστό να επιβραβεύεται και το λάθος να διορθώνεται πολλές φορές, επαναληπτικά, στους συμμαθητές του, και δεν γίνεται λοιπόν να μην μάθει και να μην προχωρήσει.

ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Σε μια τάξη το παιδί δεν αποκτά απλά γνώσεις. Στο κοινωνικό περιβάλλον ενός σχολείου το παιδί εκτίθεται στις ανθρώπινες σχέσεις και σε όλα τους τα στάδια. Μαθαίνει να συμμετέχει, να διακρίνεται, να διεκδικεί, να κάνει υπομονή, να ανέχεται, να διαπληκτίζεται και να συγχωρεί, να διαφωνεί και να τα ξαναβρίσκει, να εντάσσεται σε ένα σύνολο. Όλες αυτές είναι δεξιότητες για τη ζωή εξίσου ή και πιο σημαντικές από τα διπλώματα. Είναι τα χαρακτηριστικά που αύριο θα βοηθήσουν το παιδί να επιβιώσει στο επάγγελμά του, στη δική του οικογένεια, με τους συνεργάτες και τους προϊσταμένους του. Η τάξη και το σχολείο είναι ο ιδανικός χώρος όπου μαθαίνει όλα αυτά τα μαθήματα με ασφάλεια. Αντίθετα, το ιδιαίτερο μάθημα απομονώνει το παιδί, το «αποστειρώνει» από όλη αυτή τη μάθηση ζωής.

 

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ;

Σαφώς και υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ιδιαίτερο είναι απαραίτητο. Είναι πολύτιμο και αξεπέραστο στις περιπτώσεις που το παιδί έχει σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι οι βαριές μορφές δυσλεξίας ή άλλες δυσκολίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως και πάλι ο γονιός καλό είναι να βρίσκει ειδικά εκπαιδευμένους ειδικούς και δασκάλους, για να εξασφαλίζει σωστή εκπαίδευση και επίβλεψη στο παιδί του.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;

Όταν οι γονείς αξιολογούν ένα σχολείο γλώσσας, πέρα από τις αίθουσες, το κτήριο, την τάξη, την προσβασιμότητα στο σπίτι, πρέπει να αξιολογούν:

  • τον επαγγελματισμό

  • την πείρα του διδακτικού προσωπικού

  • το πάθος και το ενδιαφέρον τους για το παιδί.

Επίσης, τα εμπνευσμένα σχολεία ξένων γλωσσών, εκτός από την ξένη γλώσσα, μαθαίνουν στα παιδιά να σκέφτονται, να συγκεντρώνονται, να ιεραρχούν, να συνθέτουν, να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους, να συνεργάζονται. Να κατανοούν τους άλλους, να κάνουν φιλίες, να συναγωνίζονται. Γιατί οι ξένες γλώσσες είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο χτίζονται οι πιο ουσιαστικές ικανότητες για τη ζωή.