1. ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΖΙ: Η μάθηση στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αναπτύσσεται καλύτερα μέσα σε ένα ομαδικό παιδαγωγικό περιβάλλον, διότι εφαρμόζονται όλοι οι όροι και κανόνες που έχει η λειτουργία μιας ομάδας, όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η πειθαρχία, η αναγνώριση του συμμαθητή του.

  2. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΑ: Το παιδί διαμορφώνει κοινωνικό χαρακτήρα, διότι κινείται και φέρεται ανάλογα στην ομάδα και μαθαίνει μέσα από συλλογικές μεθόδους διδασκαλίας.

  3. ΜΕ ΑΜΙΛΛΑ: Η μάθηση στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δημιουργεί ανάμεσα στα παιδιά της τάξης κίνητρο για συναγωνισμό κι ευγενή άμιλλα, κάτι που ωθεί το παιδί να βάζει στόχους και πείσμα, ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερο.

  4. ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΑΘΗ: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα ατομικά λάθη των μαθητών γίνονται μαθήματα για όλους. Το παιδί μαθαίνει να προσαρμόζεται στο χρονοδιάγραμμα και το ρυθμό της τάξης, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει πολύ καλά τον εαυτό του.

  5. ΠΑΙΔΙ = ΠΑΙΖΩ: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών το περιβάλλον δεν είναι ανιαρό και μονότονο, αλλά ευχάριστο για τα παιδιά. Δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα και ενδιαφέρον για συμμετοχή σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην τάξη.

  6. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών παρέχουν τεράστια οργάνωση, γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της διδασκαλίας. Διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να μαθαίνει με εναλλακτικούς τρόπους και μεθόδους διαδραστικού πίνακες, tablet, BYOD.

  7. ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα παιδιά μαθαίνουν να ακολουθούν ένα σταθερό πρόγραμμα, που το σέβονται και εφαρμόζουν όλοι.

  8. ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών οι μαθητές εξασκούνται στην ξένη γλώσσα, μιλώντας μεταξύ τους μέσα στην τάξη.

  9. ΟΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ: Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών διαθέτουν όλα τα νόμιμα έγγραφα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά καταλληλότητας και λειτουργίας τους, καθώς και νόμιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο που αξιολογείται συνεχώς.

  10. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ: Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών διαθέτουν επιλεγμένους καθηγητές με υπευθυνότητα, συνέπεια, εμπειρία, συστηματικότητα και γνώση προετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις.