1. Υπεύθυνη και Μεθοδική Διδασκαλία.

Στο Κέντρο μας όλοι οι συνάδελφοι καθηγητές / καθηγήτριες διαθέτουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πείρα πολλών ετών.

Διδάσκουμε βάσει συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος, η σωστή υλοποίηση του οποίου εξασφαλίζεται με τακτικές συναντήσεις του προσωπικού μας.

 

2. Συνεχής Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.

Οι μαθητές/μαθήτριες μας αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μπορούν οι γονείς να είναι ενήμεροι για την πρόοδο των παιδιών τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με αναρτήσεις βαθμολογιών στην ψηφιακή μας πλατφόρμα (Αναφορές Προόδου).

Πραγματοποιείται επίσημη ενημέρωση των γονέων κάθε τρίμηνο με δελτία προόδου.

Προγραμματίζονται επιπλέον συναντήσεις καθηγητών / καθηγητριών και γονέων  σχετικά με απουσίες ή θέματα επίδοσης των μαθητών / μαθητριών.

 

3. Ευχάριστο και Αποδοτικό Μάθημα

Το Κέντρο μας διαθέτει άνετες αίθουσες διδασκαλίας με φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αυτόνομη θέρμανση και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, internet, computer labs).

 

4. Γρήγορη και Σωστή Προετοιμασία

 • για όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας βάσει των Ευρωπαϊκών Επιπέδων Α1 – Α2, Β1 – Β2, C1 – C2,

 • για πτυχία που έχουν αναγνώριση από το Α.Σ.Ε.Π., και

 • για το ειδικό μάθημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

5. Ολιγομελή Τμήματα

Ο αριθμός των μαθητών  ανά τμήμα είναι ο κατάλληλος έτσι ώστε ο κάθε μαθητής  να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά ως προσωπικότητα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του αλλά συγχρόνως να εξασφαλίζεται η αναγκαία γλωσσική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.

 

6. Δωρεάν Επιπλέον Μαθήματα

 • ενισχυτικά μαθήματα για τους μαθητές που δυσκολεύονται σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο σε συνεργασία με τον καθηγητή / την καθηγήτρια τους,

 • μαθήματα αναπλήρωσης  σε περίπτωση απουσίας του μαθητή  για σοβαρό λόγο π.χ. ασθένεια, και

 • στήριξη των μαθητών  που ετοιμάζονται για εξετάσεις με πολλά επιπλέον δωρεάν μαθήματα και practice tests.

 

7. Επιπλέον Παροχές

 • Δωρεάν εξάσκηση της γλώσσας σε υπολογιστές,

 • Δωρεάν εξάσκηση και βελτίωση της κατανόησης του προφορικού λόγου μέσα από extra listening practice,

 • Mock exams (διαγωνίσματα προσομοίωσης) πριν τις εξετάσεις,

 • Δανειστική βιβλιοθήκη, και

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης μέσω της οποίας γίνεται ανάρτηση της διδαχθείσας ύλης και των εργασιών που ανατίθενται στο τέλος κάθε μαθήματος (e-learning).

 

8. Προσιτά Δίδακτρα

Ανταγωνιστικές τιμές, προσαρμοσμένες στις δυσκολίες των καιρών.
Εκπτωτικά πακέτα για τους μαθητές  μας που παρακολουθούν 2 γλώσσες καθώς και για μαθητές  που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.

 

9. Συνεχής Ενημέρωση και Βελτίωση

Η διαρκής ενημέρωση μας πάνω στα νέα βιβλία, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέες εξελίξεις, μας επιτρέπει να ανανεωνόμαστε και να βελτιωνόμαστε προς όφελος των μαθητών μας.

 

10. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας

Η απόδειξη της υπεροχής μας είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε όλες τις γλώσσες, που φτάνουν και το 100% σε ποσοστό επιτυχίας.