1) Γνωριμία με την γλώσσα - τμήματα για παιδιά Γ’ Δημοτικού.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την Γερμανική Γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και τη μίμηση.

Τα μαθήματα είναι μία (1) φορά την εβδομάδα για μία (1) ώρα.

 

2) Γ01 – τμήματα για παιδιά Δ’ Δημοτικού.

Ο σκοπός των τμημάτων είναι η ήπια εισαγωγή στην συστηματική εκμάθηση των Γερμανικών.

Τα μαθήματα είναι δύο (2) ώρες των εβδομάδων με δύο (2) προσελεύσεις.

 

3) Γ1 – τμήματα για παιδιά από Ε’ Δημοτικού.

Οι μαθητές διδάσκονται συστηματικά τις βασικές δομές της γλώσσας και σύντομα εξοικειώνονται με το συντακτικό της Γερμανικής. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, τη γραμματική, την ορθογραφία και την ανάγνωση, ώστε να είναι έτοιμοι στο τέλος της χρονιάς να συμμετέχουν στις πρώτες εξετάσεις επιπέδου Α1 του Ε.Ε.Π.Α. (Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς).

Τα μαθήματα είναι τρεις (3) ώρες την εβδομάδα σε δύο (2) προσελεύσεις.

 

4) Γ2

Οι μαθητές προχωρούν στην εμβάθυνση των γνώσεων της Γερμανικής γλώσσας χρησιμοποιώντας Ανάγνωση, Κατανόηση και Σύνταξη κειμένων ώστε η ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς να τους βρει προετοιμασμένους για τις εξετάσεις επιπέδου Α2 του Ε.Ε.Π.Α.

Τα μαθήματα είναι τρεις (3) ώρες την εβδομάδα σε δύο (2) προσελεύσεις.

 

5) Γ3 + Γ4

Σε αυτά τα επίπεδα οι μαθητές καλύπτουν όλο το φάσμα της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού. Χρησιμοποιούν κείμενα ποικίλου περιεχομένου και επικεντρώνονται στον Γραπτό και Προφορικό λόγο ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις επιπέδου Β1.

Τα μαθήματα είναι τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα σε δύο (2) προσελεύσεις.

 

6) Γ5

Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό μπορούν να επικοινωνούν με φυσικό τρόπο και άνεση και αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε με την ολοκλήρωση της χρονιάς να είναι έτοιμοι  να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για το επίπεδο Β2.

Τα μαθήματα είναι τέσσερεις (4)ώρες την εβδομάδα σε δύο (2) προσελεύσεις.

 

7) Γ6

Οι μαθητές έχουν πλέον αποκτήσει  τις γνώσεις για την κατανόηση σύνθετων κειμένων και τελειοποιούν τις ικανότητές τους στην πολύ καλή παραγωγή σύνθετου γραπτού και προφορικού λόγου. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας είναι έτοιμοι να πάρουν μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις για το επίπεδο C1.

Τα μαθήματα είναι τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα σε δύο (2) προσελεύσεις.