Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ επιτυγχάνεται με την συστηματική παιδαγωγική προσέγγιση τω καθηγητών μας, την μεθοδολογία και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα που βοηθούν τους μαθητές μας να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

•    Αυστηρά επιλεγμένα βιβλία

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ η σωστή επιλογή των βιβλίων συμβάλλει στον σχεδιασμό ποιοτικού και αποτελεσματικού προγράμματος σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων με επιτυχίες που αγγίζουν το 100%.

•    Διαδραστικοί Πίνακες

Η χρήση των διαδραστικών πινάκων κάνει τη μάθηση ευχάριστη, εντυπωσιακή και περισσότερο αποτελεσματική.

•    Computer Labs

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τον οικείο και εύκολο για τα παιδιά χειρισμό τους βοηθούν στην εμπέδωση λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων μέσα από ευχάριστα εκπαιδευτικά παιχνίδια και ασκήσεις.

•    e-book

Η χρήση του e-book δίνει την δυνατότητα σε κάθε μαθητή να εμπεδώνει την ύλη, να επαναλαμβάνει ασκήσεις και να ετοιμάζει εργασίες στο σπίτι με εύστοχο τρόπο.

•    Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ οι μαθητές με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους μπορούν να δανειστούν βιβλία δωρεάν.
Τα βιβλία είναι οργανωμένα σε επίπεδο δυσκολίας σε αντιστοιχία με τις τάξεις.

•    Projects

Οι μαθητές μας μαθαίνουν μέσα από τις ομαδικές εργασίες να συνεργάζονται και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και την επικοινωνιακή τους δεινότητα.