Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ στη Μυτιλήνη στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια, κατασκευασμένα αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση και παρέχουν οργάνωση, ασφάλεια και ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σήμερα λειτουργούν τρία (3) κέντρα μας σε διαφορετικά σημεία της πόλης:

1) Π. Βοστάνη 10 (Κεντρικό)

 

 

2) Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26 (Χρυσομαλλούσα)

 

 

3) Πινδάρου 5 (Κεντρική Αγορά)