Αποτελέσματα Έτους 2023:

 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουνίου 2023 [LRN]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2023 [ESB]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2023 [ECCE]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2023 [ECPE]: εδώ 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2023 [EUROPALSO]: εδώ 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2023: εδώ 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2023 [MSU]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιανουαρίου 2023 [LRN]: εδώ

 

Αποτελέσματα Έτους 2022:

 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2022 [ESB]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουνίου 2022 [LRN]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2022 [ESB]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2022 [MSU]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2022: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2022 [EUROPALSO]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιανουαρίου 2022 [LRN]: εδώ

 

Αποτελέσματα Έτους 2021:

 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2021 [MSU]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2021 [ESB]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γερμανικών Σεπτεμβρίου 2021: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουνίου 2021 [LRN]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουνίου 2021 [ESB]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουνίου 2021 [EUROPALSO]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Ιουνίου 2021: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαρτίου 2021 [ESB, LOWER, PROFICIENCY]: εδώ

 

Αποτελέσματα Έτους 2020:

 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουλίου 2020 [PROFICIENCY]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουλίου 2020 [LOWER]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουλίου 2020 [EUROPALSO]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2020: εδώ

 

Αποτελέσματα Έτους 2019:

 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2019 [PROFICIENCY]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2019 [LOWER]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουνίου 2019 [EUROPALSO STARS1, STARS2, BEGGINERS]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Ιουνίου 2019 [EUROPALSO ELEMENTARY, BASIC]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2019 [ESB / LRN]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2019: εδώ

 

Αποτελέσματα Έτους 2018:

 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2018 [ESB]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γερμανικών Σεπτεμβρίου 2018: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2018 [MSU / ESB / MICHIGAN]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2018: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2018 [EUROPALSO]: εδώ

 

Αποτελέσματα Έτους 2017:

 

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2017 [MSU / ESB]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γερμανικών Σεπτεμβρίου 2017: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2017 [EUROPALSO]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2017 [ESB / MICHIGAN]: εδώ

 • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2017: εδώ