Η λειτουργία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων από την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του (25 Μαΐου 2018).

Τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις διεπαφής των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΜΠΟΥΛΑ με όλους τους εμπλεκόμενους είναι:

 • Έντυπο Συγκατάθεσης Ασκούντων την Γονική Μέριμνα για Παροχή Άδειας Τήρησης & Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων των Ανηλίκων Σπουδαστών Κ.Ξ.Γ.

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

 • Αίτηση Έγγραφης στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

 • Αίτηση Συγκατάθεσης - Παροχής Πληροφόρησης για Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Μαθητή

 • Έντυπο Συγκατάθεσης για Χρήση Οπτικοακουστικού Υλικού (για Ανήλικο Μαθητή)

 • Έντυπο Συγκατάθεσης για Χρήση Οπτικοακουστικού Υλικού (για Ενήλικο Μαθητή)

 • Έντυπο Συγκατάθεσης για Χρήση Οπτικοακουστικού Υλικού (για Εργαζόμενο)

 • Αίτηση Για Κάλυψη Θέσης Εργασίας Στο Κ.Ξ.Γ.

 • Εξουσιοδότηση για Συμμετοχή σε Εξετάσεις

 • Εξουσιοδότηση για Συμμετοχή σε Εξετάσεις μέσω EUROPALSO

 • Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων με Εκτελούντα

 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση Ανάκλησης Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση Διόρθωσης Ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση Εναντίωσης στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση Περιορισμού της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση Φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα

 • Έντυπο Καταγγελίας

 • Έντυπο Ένδειξης Επιτήρησης Χώρου από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

 • Πρωτόκολλο Καταστροφής Φυσικού Αρχείου Κ.Ξ.Γ.

 • Φόρμα Γνωστοποίησης Περιστατικού Παραβίασης

 • Μητρώο Συγκαταθέσεων