Η ανάθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών (projects) καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς προσφέρει στους μαθητές μας ένα μαθησιακό πλαίσιο μέσα από το οποίο μαθαίνουν να συνεργάζονται, αποκτούν κίνητρο και ενδιαφέρον να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

 

Xmas [Δεκέμβριος 2019]

 

   

 

Olympic Games Project [Νοέμβριος 2019]

 

   

 

Halloween [Οκτώβριος 2019]

 

 

 

Easter [Απρίλιος 2019]

 

 

Carnival [Φεβρουάριος 2019]

 

 

Xmas [Δεκέμβριος 2018]

 

 

 

Halloween [Οκτώβριος 2018]

 

 

 

Project Posters