• Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2019: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2018 [ESB]: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γερμανικών Σεπτεμβρίου 2018: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2018 [MSU / ESB / MICHIGAN]: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2018: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2018 [EUROPALSO]: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2018 [EUROPALSO]: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Μαΐου 2018 [ESB / MICHIGAN]: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Αγγλικών Δεκεμβρίου 2017 [MSU / ESB]: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γερμανικών Σεπτεμβρίου 2017: εδώ

  • Επιτυχόντες Μαθητές / Μαθήτριες στις Εξετάσεις Γαλλικών Μαΐου 2017: εδώ